Network Menu

SWEA professional

SWEA Professional är en intressegemenskap inom SWEA. SWEA Professional är ett globalt nätverk och en mötesplats för yrkesverksamma svensktalande kvinnor i alla åldrar, för dem som har varit aktiva yrkeskvinnor liksom för kvinnor som vill in  i yrkeslivet. Inom SWEA Professional utbyter vi erfarenheter, stöttar och främjar varandras karriärer. Vi lär oss nytt och spännande med och av varandra.

SWEA Professional grundades i SWEA San Francisco 2010. Efterfrågan var stor på aktiviteter med fokus på karriärsfrågor och yrkesliv och tanken var att yrkesverksamma Sweor skulle kunna träffas för att byta erfarenheter och idéer.

SWEA Professional erbjuder bl.a. föredrag, studiebesök på företag och andra arbetsplatser, universitet och lokala eller internationella organisationer m.m.

Många SWEA-medlemmar har också själva spännande yrken och framgångsrika karriärer nu eller bakom sig och mycket intressant att berätta från sina egna yrkesområden.

SWEA Köln/Bonn har haft träffar om att söka jobb i Tyskland och om att arbeta som förälder i Tyskland. Vi har besökt olika arbetsplatser, t.ex. Bayer och EASA (European Aviation Safety Agency) och fått inblick i hur det är att arbeta med Fairtrade.

Läs mer om SWEA professional på SWEA Internationals sidor: http://professional.swea.org/