SWEA Professional

Ni kanske redan är medvetna om initiativet SWEA Professional? Vi i SWEA Köln/Bonn planerar nu att starta upp en sådan grupp, just för att stärka möjligheterna för utbyte mellan Sweor i alla skeden av yrkeslivet. Hur programmet kommer att se framöver beror såklart på våra medlemmar, om det finns intresse för t ex studiebesök på företag, nätverksevent eller kanske mentorskap för nyinflyttade.

Vi startar med ett Kickoff event i maj/juni – öppet för SWEA-medlemmar och andra icke-medlemmar (men svensktalande kvinnor). Om ni har intresse, hör gärna av er med eventuella önskemål och idéer redan nu till Viktoria Eriksson i.v.eriksson@gmail.com!