SWEA Köln/Bonns Stipendium 2018

SWEA Köln/Bonns Stipendium för studier i svenska språket, litteraturen och samhället.

Karolin Pohle SWEA Köln/Bonn delar för första gången ut ett stipendium på 1.000 € för studier i svenska språket, litteraturen och samhället. Stipendiet utlystes Skandinavistik-instituten vid universiteten i Köln, Bonn och Frankfurt för masters- och doktorandstudenter.

Juryn koordinerades av Margareta Nilson och bestod dessutom av Kristin Adelgren-Hackenbroch, Kristina Håkansson, Inger Schuberth, Gunilla Svenningsen och Christine Åstedt-Kaiser. Kriterierna för urval var originalitet, kompetens, genomförbarhet och kunskaper i svenska språket.

Karolin Pohle från Universitetet i Köln tilldelades stipendiet för att fortsätta sitt doktoarbete om text-ljud-komposition i Sverige under 60- och 70-talet. Stipendiet skall användas för en forskningsresa till Stockholm för att uppsöka relevanta arkiv.

Juryns motivering: Karolin Pohle bearbetar ett område i gränslandet mellan litteratur och musik, som hittills knappast blivit föremål för vetenskapliga studier. Hennes utgångspunkt är väl formulerad och hon har ett stringent vetenskapligt koncept för det föreslagna arbetet. Svenska konstnärer var pionjärer inom området och arbetet har därför stor relevans, även utanför Sverige. Karolin Pohles kunskaper i svenska är mycket goda. Arbetsplanen är tydlig och konkret.

Den 5 september tilldelades Karolin Pohle stipendiet av SWEA Köln/Bonns ordförande Kristin Adelgren-Hackenbroch. Hon kommer att presentera sitt arbete på SWEA Köln/Bonns årsmöte 2019.