Network Menu

SWEA i korthet

SWEA International

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige. SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA har idag ca 7 500 medlemmar i 75 lokalavdelningar i 34 länder på 5 kontinenter. SWEAs avdelningar är uppdelade i 7 regioner och varje region har en Regionstyrelse.
Varje avdelning anordnar många och varierande programpunkter t ex traditionellt svenskt firande såsom Lucia, kräftskiva och Sveriges nationaldag. Många avdelningar samarbetar med svenska ambassaden, svenska kyrkan och andra organisationer.

SWEA i Tyskland

I Tyskland finns det fyra SWEA-avdelningar: Berlin, Frankfurt-Heidelberg, Köln/Bonn och München. Samarbetet har de senaste åren ökat, då vi gemensamt ger ut en tidning “SWEA Tyskland”. Förhandlingar om vidare samarbete pågår.