Network Menu

Svenska skolan

Undervisning i svenska:

Både i Bonn och i Köln finns en svensk skolförening som erbjuder kompletterade undervisning i svenska som modersmål för skolbarn och ungdomar i skolåldern. För att delta krävs det att barnets vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare eller tillhör den svensktalande minoriteten i Finland. Svenskan ska dessutom vara ett levande språk i hemmet.

Skolföreningen i Köln

har undervisning varje torsdag i grundskolan på Zwirnerstrasse 15-17 (bakom Bürgerhaus Stollwerk) i Köln. Kontaktperson är Karin Müller och nås på: skolforeningen.koln(Replace this parenthesis with the @ sign)mail.de.

Skolföreningen i Bonn

Svenska skolföreningen i Bonn undervisar i kompletterande svenska (modersmål) på tisdagar på Bonn International School (BIS) i Bad Godesberg, Bonn. Föreningen organiserar även en föräldrabarngrupp (3-4 år) på tisdagar på BIS. Kontaktperson är Gunilla Svenningsen svenskaskolanbonn(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com eller besök hemsidan svenskaskolanbonn.weebly.com