Network Menu

Styrelsen 2019

Styrelsen 2019

Från vänster: Barbro Jansson (ledamot), Maria Norlén (koordinator Frankfurt/Heidelberg), Kristin Adelgren Hackenbroch (ordförande), Katharina von Sass (vice ordförande och medlemsansvarig), Kerstin Grote (kassör), Marie-Louise Jarlshammar (ledamot) och Susann Stelling (suppleant). På bilden saknas: Magdalena Svensson (sekrekterare), Margereta Nilson (programansvarig) och Gunilla Svenningsen (suppleant).

Styrelsen för SWEA Köln/Bonn valdes på årsmötet den 23. februari 2019 i Bonn.

Ordförande:

Kristin Adelgren Hackenbroch
Övriga uppgifter: Ansvarig för nyhetsbrevet

Vice ordförande och Medlemsansvarig:

Katharina von Sass

Sekreterare:

Magdalena Svensson

Vice sekreterare:

Kristina Håkansson

Kassör:

Kerstin Grote

Programansvarig:

Margareta Nilson
Övriga uppgifter:SWEA Art

Ledamot:

Barbro Jansson

Marie-Louise Jarlshammar

Suppleant:

Susann Stelling

Gunilla Svenningsen
Övriga uppgifter:
Kontaktperson/lärare svenska skolan i Bonn

Kontaktpersoner i Satellitavdelningen Frankfurt/Heidelberg:

Maria Norlén

Webredaktör:

Annica Ljung-Göbel