Network Menu

Styrelsen 2020

Styrelsen 2020

Från vänster: Kerstin Grote (kassör), Magdalena Svensson (sekreterare), Katharina von Sass (vice ordförande), Kristin Adelgren Hackenbroch (ordförande), Marie-Louise Jarlshammar (ledamot), Margereta Nilson (programansvarig) och Maria Norlén (koordinator Frankfurt-Heidelberg), På bilden saknas: Jessica Fransson (ledamot) och Gunilla Svenningsen (suppleant).

Styrelsen för SWEA Köln/Bonn valdes på årsmötet den 15. februari 2020 i Köln.

Ordförande:

Kristin Adelgren Hackenbroch
Övriga uppgifter: Ansvarig för nyhetsbrevet

Vice ordförande och Medlemsansvarig:

Katharina von Sass

Sekreterare:

Magdalena Svensson

Kassör:

Kerstin Grote

Programansvarig:

Margareta Nilson
Övriga uppgifter:SWEA Art

Ledamot:

Jessica Fransson

Marie-Louise Jarlshammar

Suppleant:

Gunilla Svenningsen
Övriga uppgifter:
Kontaktperson/lärare svenska skolan i Bonn

Kontaktpersoner i Satellitavdelningen Frankfurt-Heidelberg:

Maria Norlén

Webredaktör:

Maria Norlén