Network Menu

Styrelsen 2018

Styrelsen 2018 Köln BonnStyrelsen för SWEA Köln/Bonn valdes på årsmötet den 27. Januari 2018 i Köln.

Ordförande:

Kristin Adelgren Hackenbroch
Övriga uppgifter: Ansvarig för nyhetsbrevet

Vice ordförande

Katharina von Sass

Sekreterare:

Susann Stelling

Vice sekreterare:

Kristina Håkansson

Kassör:

Christina Herrschung

Programansvarig:

Margareta Nilson
Övriga uppgifter:SWEA Art

Medlemsansvarig:

Johanna Granlund

Ledamot:

Barbro Jansson

Suppleant:

Gunilla Svenningsen
Övriga uppgifter:
Kontaktperson/lärare svenska skolan i Bonn

Eva-Britt Wackerbauer

Kontaktpersoner i Satellitavdelningen Frankfurt/Heidelberg:

Riitta Hallberg

Webredaktör:

Annica Ljung-Göbel