Network Menu

Styrelsemöte & stadsvandring i Frankfurt

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-10-08
11:00 – 14:00


Gemensam träff i Frankfurt för alla Sweor, kl. 11:00 Styrelsemöte, kl. 12:30 lunch och stadsvandring. Mer information följer.