Network Menu

Medlemsansökan

Du kan bli medlem i SWEA Köln/Bonn om…

 du är:

• svenska eller svensktalande (behärskar svenska språket)
• kvinna över 18 år
• villig att verka för SWEAs ändamål
• på orten bosatt – d v s ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p g a permanentboende, långtidsanställning eller utbildning
I SWEA Köln/Bonn har vi både svenska och tyska medlemmar.

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.
Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.
Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning och fortsätter att vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.

Årsavgift:

Årsavgiften i SWEA Köln/Bonn är förnärvarande 45,00 €. Vid inträde efter 1 september betalas halv avgift för det första året. Studerande och kvinnor under 25 år betalar alltid halv avgift. Medlemsavgiften betalas in på vårt konto. Kontonummer får ni tillsammans med er bekräftelse.

Den som vill ha mer information om medlemskap i SWEA Köln/Bonn kan kontakta medlemsavsvarig: Johanna Granholm.

Ansökan om medlemskap i SWEA Köln/Bonn

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering