Network Menu

Årsmötet 2019 i Bonn

Årsmöte SWEA Köln/Bonn med Frankfurt/Heidelberg

23 februari 2019

Igår hade vi Årsmöte. Vi var 25 medlemmar som deltog – samt en ”special guest”, vår stipendiat Karolin Pohle – som träffades på Hotel Bristol i Bonn. Jag vill passa på att tacka alla medlemmar under året för ert förtroende och deltagande under 2018. Det var ett innehållsrikt år, för mig var det första året som ordförande och jag tycker det har varit väldigt roligt. Tack till alla er som varit med och delat era erfarenheter med mig, så lär man sig ännu mer. Det är många av oss som varit med länge i SWEA och under 2018 fick vi även nya medlemmar. Det är detta nätverk mellan oss medlemmar som gör SWEA till vad det är – vi är SWEA!

Inger Schuberth höll i årsmötet som mötesordförande och gjorde det med bravur, stort tack. Dagordningen med all dess punkter jobbades igenom med intresserade och tålmodiga deltagare. Styrelsen tackades av, budgeten godkändes och ny styrelse valdes. Speciellt tackade vi av Christina Herschung som nu lämnar posten som kassör efter många år samt Riitta Hallberg som varit koordinator för Frankfurt/Heidelberg.

Karolin Pohle, SWEA Köln/Bonns stipendiat 2018, berättade för oss om sitt forskararbete för studier i svenska språket, litteraturen och samhället. Hon studerar text-ljud-komposition i Sverige under 60- och 70-talet. Svenska kontnärer var pionjärer inom området. Stipendiet använde hon för en forskningsresa till Stockholm för att uppsöka relevanta arkiv. Vi önskar Karolin lyckat till med sitt forskningsarbete.

Vinsterna till lotteriet var många och fina, lotterivinnarna var nöjda.

Vi i den nya styrelsen ser fram emot det nya året med er! Under mötet fick alla närvarande skriva upp vilka aktiviteter de gärna vill vara med om med SWEA och vilka aktiviteter man själv kan tänka sig att leda. Sammanställningen av idéerna kommer vi skicka ut till alla.
Med stor glädje presenteras styrelsen 2019:

Styrelsen 2019Från vänster: Barbro Jansson (ledamot), Maria Norlén (koordinator Frankfurt/Heidelberg), Kristin Adelgren Hackenbroch (ordförande), Katharina von Sass (vice ordförande och medlemsansvarig), Kerstin Grote (kassör), Marie-Louise Jarlshammar (ledamot) och Susann Stelling (suppleant). På bilden saknas: Magdalena Svensson (sekrekterare), Margereta Nilson (programansvarig) och Gunilla Svenningsen (suppleant).

Det blir ett fullspäckat år både SWEA lokalt och SWEA internationellt. Vi ses!

Bästa hälsningar,
Kristin
Avdelningsordförande SWEA Köln/Bonn