Network Menu

Svenska skolan i Köln söker lärare

Svenska skolan i Köln söker en ny lärare i Köln fr.om. januari 2018.

Undervisning sker varannan torsdag kl. 16:00-18:30 och varannan lördag kl. 10:00-12:30 i Stollwerck i Köln.

Vi har för närvarande 15 barn i åldrarna 6 till 16 år. Arbetet är självständigt och fritt. Den sökande behöver inte vara utbildad lärare men vi ser gärna att hen har erfarenhet av att arbeta med barn.
Skolans målsättning är att barnen ska tycka att det är roligt med svenska! Det är möjligt att arbeta parallellt med nuvarande lärare året ut om så önskas.

Kontakta Karin Müller, e-mail: skolforeningen.koln(Replace this parenthesis with the @ sign)mail.de