Network Menu

Vår tidning: SWEA Tyskland

FramsidaSWEA Tyskland är vår gemensamma tidning som publiceras en gång om året i samarbete med SWEA München, SWEA Berlin och SWEA Frankfurt-Heidelberg.

Projektet med en gemensam tidning startade 2011. Innan dess gavs i “SWEA-bladet” ut som en lokal tidning, en till två gånger om året, i Köln/Bonn. Huvudredaktören för SWEA Tyskland kommer vart år från en annan avdelning, som det året även är ansvarig utgivare. De lokala redaktörerna samlar in trevliga och informativa artiklar, bilder och annat som kan publiceras. Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till med material och tips! Syftet med en gemensam tidning är att öka samarbetet mellan avdelningerna, informera och inspirera om vad som händer i Tyskland.

För att finansiera tidningen är vi beroende av annonser. Om du är intresserad av att annonsera i vår tidning, hör av dig till redaktören i din avdelning! I Köln/Bonn är Margareta Nilson lokalredaktör.

Tidningen är gratis för våra medlemmar i Tyskland och skickas per post! För icke-medlemmar är priset 5,00 €.