Network Menu

Våra grupper

Grupper inom SWEA Köln/Bonn med egna aktiviteter.

Förutom de vanliga programpunkterna finns det även grupper som erbjuder speciella träffar och eventer. Läs mer om deras aktiviteter på respektive sidor: