Network Menu

Styrelsen 2017

Delar av styrelsen 2017Styrelsen för SWEA Köln/Bonn valdes på årsmötet den 4. mars 2017 i Bonn.

Ordförande:

Margareta Nilson
Övriga uppgifter: SWEA Art

Vice ordförande

Katharina von Sass

Sekreterare:

Kristin Adelgren Hackenbroch
Övriga uppgifter: Ansvarig för nyhetsbrevet

Kassör:

Christina Herrschung

Medlemsansvarig:

Johanna Granlund

Ledamot:

Catharina Hetzer

Suppleant:

Gunilla Svenningsen
Övriga uppgifter:
Kontaktperson/lärare svenska skolan i Bonn

Eva-Britt Wackerbauer

Kontaktpersoner i Satellitavdelningen Frankfurt/Heidelberg:

Riitta Hallberg

Ximena Wörner

Swea professional:

Viktoria Eriksson

Webredaktör:

Annica Ljung-Göbel